Украина
category

Звільнення при ліквідації

Вопрос № 655
Звільнення при ліквідації
1 Консультация
Бесплатно

Перебуваючи в декретній відпустці банк ліквідували. Працівника не попереджали про ліквідацію шляхом листування, лише зателефонували та повідомили про написання заяви за згодою сторін. Якій подальші дії працівника? Якщо не писати заяву за згодою, то яку краще? І чи має право на якісь виплати? Дякую!

Консультации Советников

Доброго дня.  Розірвання трудового договору у зв'зку з ліквідацією підприємства є окремою підставою звільнення з ініціативи роботодавця , що передбачена пунктом 1 ст. 40 Кодексу закоів про працю. Відповідно до ст. 44 Кодесу ви маєте право на вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку. Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці ( ст. 49 з позначкою 2).

 У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень. ( ст. 22 Закону ''Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності'').

Відповідно до абзацу третього пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року у разі запланованого масового вивільнення працівників підприємств будь-якої форми власності, виду діяльності та господарювання у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, роботодавець одночасно з попередженням працівників про наступне вивільнення, тобто за два місяці, подає до Державної служби зайнятості звіт про заплановане вивільнення працівників.

Відповідно до законодавства звільнення окремих категорій працівників у зв’язку з ліквідацією підприємства допускається лише з наступним працевлаштуванням. Це стосується: вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років ( до 6 років - ч. 6 ст. 179), одиноких матерів з дитиною віком до 14 років або дитиною-інвалідом (ст. 184 КЗпП); батьків, які виховують дітей без матері (зокрема, у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів (піклувальників), прийомних батьків (ст.186 з позначкою 1 КЗпП); працівників, яким не виповнилося 18 років(ст. 198 КЗпП).  Пошук робочих місць може здійснюватися зверненням до Державної служби зайнятості чи з використанням інформації про наявність робочих місць з інших джерел.

В трудовій книжці здійснюється посилання саме на п. 1 ст. 40 КЗпП Укрвїни.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ