Украина
category

Військовий обов'язок

Вопрос № 704
Військовий обов'язок
1 Консультация
Бесплатно

Моя пенсія: По інвалідності 3 група інвалід армії МВС України. Чи поширюється стаття 18 п.1 ЗУ Про військовий обов'язок на моїх дітей? (Звільнення від призову). Чи є працівних органів внутрішніх справ військовослужбовцем? Я став інвалідом під час проходження служби в ОВС. Чи це аналогічно проходженню військової служби?

Консультации Советников

Вітаю.

Згідно чинного законодавства проходження служби в органах внутрішніх справ не прирівнюється до проходження військової служби.

Згідно ч. 2 ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Крім цього, особам, які перебувають на службі в органах внутрішніх справ, присвоюються спеціальні звання (не військові). Також згідно Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ знімаються з військового обліку і перебувають на спеціальному обліку Міністерства внутрішніх справ.

Українське законодавство окремо виділяє службу в органах внутрішніх справ. За приклад можемо взяти Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" 

Стаття 1. Види пенсійного забезпечення

Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Таким чином служба в міліції не вважається військовою службою (і навіть не відноситься до правоохоронних органів спеціального призначення).

Реклама
Мой ответ