Украина
category

Звільнення директора ТОВ

Вопрос № 794
Звільнення директора ТОВ
4 консультации
Бесплатно

Потрібно звільнити з посади директора (контракт не підписувався) та виключити з і складу учасника ТОВ (частка 10%). Інший учасник - юр особа резидент іноземної країни.

Яким чином негайно відсторонити від виконання обов'язків директора (діяв не в інтересах товариства), згодом його звільнити і виключити з учасників. Дякую за поради.

Консультации Советников

Доброго дня. У Вас статутом передбачено ревізійну комісію?

26.04.17 21:18
Анастасія

доброго! Ні, не передбачено

Вітаю.

Раджу звернути увагу на Ст. 41 КЗпП "Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов", зокрема на п. 1, де вказано, що трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках одноразового грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами.

Відпповідно до п. 27 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів" в кожному конкретному випадку вирішуючи питання про те, чи є порушення трудових обов`язків грубим, суд повинен виходити з характеру вчинку та обставин, за яких його було вчинено, а також враховувати, яку було завдано чи могло бути завдано шкоду. Наприклад, грубими порушеннями керівником підприємства трудових обов`язків могли б вважатися факти невиконання вказівок зборів засновників чи несвоєчасне подання (неподання) до контролюючих органів обов`язкової звітності.

Відповідно до ст.65 ГКУ власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Ці права власник може делегувати керівникові, уповноваживши його діяти від імені підприємства, представляти його інтереси. Оскільки саме власник може уповноважити керівника, а не навпаки, то слід виходити з того, що увесь комплекс таких повноважень апріорі належить саме власнику. І саме власник ними може розпоряджатися, уповноважуючи ту чи іншу особу на вчинення відповідних дій від імені підприємства. Тобто йдеться про звичайне представництво, оскільки відповідно до ст.237 ЦКУ «представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє». Згідно з ч.3 цієї ж статті "представництво виникає на підставі, у тому числі акта органу юридичної особи". Отже, скасувавши акт органу юридичної особи, на підставі якого виникло представництво, власник юридичної особи може вважати, що зникла й підстава для такого представництва. Таким чином, для того, щоб позбавити керівника повноважень власник/власники, які прийняли рішення про обрання/призначення конкретної фізичної особи на посаду керівника, мають скасувати це рішення. Для того, щоб були підстави для внесення відповідних змін до ЄДР, необхідно, щоб таке скасування відбулося разом з призначенням нового керівника.

Якщо у Вашому ТОВ є ревізійна комісія, то у відповідності до ч.5 ст.63 Закону України "Про господарські товариства" вона може скликати позачергові збори учасників товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлено зловживання посадовими

особами товариства, і на цих зборах скасувати рішення про призначення директора.
26.04.17 21:21
Анастасія

дякую за Вашу рекомендацію! Проблема в тому, що трудового договору немає і ревізійна комісія теж не передбачена статутом. 

26.04.17 21:29

Тоді просто скликайте збори та скасовуйте рішення про призначення

Добрий вечір.

Думаю, що ви не правильно собі уявляєте що таке трудовий договір.

Договір це головним чином домовленність, а не аркуш паперу.

А отже він може бути й усним.

Прочитайте  ст. 24 КЗпп.

В чому саме Ви бачите складність? Якщо мажоритарний власник за кордоном, нехай видасть довіреність на будь-яку особу на представлення інтересів на загальних зборах. Далі - по звичайній процедурі: збори (не забудьте повідомити міноритарного власника), рішення про переобрання виконавчого органу, реєстрація змін в державному реєстрі.

Але скажу одразу - через неврегульованість всіх цих процедур на законодавчому рівні можливість спору з боку міноритарія (він же директор) дуже висока.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ