Украина
category

Визнання особи обмежено дієдатною після її смерті.

Вопрос № 897
Визнання особи обмежено дієдатною після її смерті.
1 Консультация
Бесплатно

Чи можна визнати особу обмежено дієздатною після її смерті?

Консультации Советников

Вітаю. Вирішення цього питання необхідне Вам для визнання якогось правочину недійсним?

01.06.17 13:35
Олена

Так,для визнання договiру купiвлi -продажу квартири недiсним.

01.06.17 20:31

У даному випадку Вам необхідно подавати позов про визнання недійсним договору купівлі продажу (просто позов про визнання особи псля смерті обмежено дієздатної не матиме сенсу) відповідно до ст. 225 ЦК України, в якій зазначено, що правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

В рамках провадження Вам буде необхідно, крім того що надати докази, які підтверджують наявність розладів у даної особи (показань свідків, медичних довідок про наявність певних захворювань), заявити клопотання про призначення посмертної судово-психіатричної експертизи.

У справах про визнання угоди недійсною, згідно з позовом про недійсність юридичних актів купівлі-продажу майна, обміну житлової площі, дарчих актів, заповітів тощо, судово-психіатричний експерт повинен визначити психічний стан особи на момент укладання угоди, початок захворювання, його глибину і виразність. При вирішенні таких цивільних справ суд не визнає дійсними юридичні акти, які були здійснені особою, що була позбавлена чи обмежена у дієздатності, або особою хоч і дієздатною, але такою, що в момент укладання угоди перебувала у стані, коли вона не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Якщо судом за допомогою судово-психіатричної експертизи буде встановлено, що психічні розлади виникли після укладання угоди, то вона визнається дійсною.

Експертиза, що проводиться після смерті досліджуваного, є найскладнішою. Цей вид експертного дослідження призначається судом для вирішення питання про психічний стан особи на момент вчинення нею цивільно-правового акту. Наприклад, стосовно осіб похилого і старечого віку, при складанні ними заповіту, оформленні договору дарування, укладанні угоди чи вступі в шлюб. Це робиться судово-психіатричними експертами на підставі даних медичної документації, показань свідків, рідних і знайомих, особистого листування хворого, його записів і нотаток, характеристик з роботи і за місцем проживання й інших документів і свідчень. Оцінка такого матеріалу може ускладнюватися необ'єктивністю й упередженістю окремих свідків, осіб, а, особливо, родичів і близьких. Медична документація може стосуватися тіль­ки фізичного стану особи і залишати поза увагою окремі психологічні прояви та не висвітлювати наявність і характер можливих психічних розладів. При недостатності об'єктивних даних про особу експерт має право на відмову від складання висновку в такій цивільній справі.

Проте в будь-якому випадку слід враховувати, що експертний висновок є не беззаперечним фактом, а одним із доказів, який повинен оцінюватись у сукупності з іншими доказами у справі. Тобто Вам буде необхідно надати максимально можливу кількість доказів, що підтверджують розлади на момент укладення договору.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ