Украина
category

Звільнення вагітної жінки

Вопрос № 903
Звільнення вагітної жінки
3 консультации
Бесплатно

Доброго дня! Підкажіть будь-ласка мені у такій ситуації: я - вагітна (15 тижнів), працюю на виборчій посаді в НМУ ім. О.О. Богомольця до 30.06.17 р. Нині я займаю посаду асистента кафедри, маю науковий ступінь кандидата медичних наук і науково-педагогічний стаж 3 роки. Працедавця я повідомила про свій стан і він пропонує мені після закінчення терміну наказу (30.06.17 р.) перейти на посаду старшого лаборанта, яка нижча по кваліфікації, зарплаті і при цьому переривається мій науково-педагогічний стаж. Чи правомірно він робить і чи маю я на це погоджуватися? Що Ви порадите мені робити в даному випадку?

Консультации Советников

Вітаю.

Зверніть увагу на наступні стаття Кодексу законів про працю України.

Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці

Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.

Не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

У зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 цього Кодексу.

Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди.

Ч. 3 стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

     

Є процедура переведення на легшу роботу.

Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років.

Якщо заробіток осіб, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, на легшій роботі є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток.

              

Як керівництво пояснює необхідність такого переведення?

Найголовніше читайте, що Вам дають підписувати. Якщо на Вашу думку документи підозрілі краще взагалі їх не підписувати або писати, що Ви не згодні. В документах про переведення пишіть, що не згодні на таке переведення, оскільки Ви вагітна, запропонована робота нижча по кваліфікації, зарплаті і при цьому переривається Ваш науково-педагогічний стаж.

15.06.17 18:26
Наталія

Доброго дня! Дуже дякую за надану відповідь. Керівництво пояснює свою позицію наступним чином: нині вакантних посад асистентів немає і вони можуть запропонувати тільки посаду старшого лаборанта. А з осені, коли почнеться новий навчальний рік і з'являться вакантні місця, мені можна буде знову подавати документи на посаду асистента, але при цьому я втрачаю науко-педагогічний стаж і немає ніяких гарантій, що мене переведуть на цю посаду, оскільки на той час я вже буду на 30 тижні вагітності. Скажіть будь-ласка, чи можна проконсультуватися з Вами особисто і за необхідності скористатися Вашими юридичними послугами?

15.06.17 19:23

Звертайтесь. Мої контакти: 0934687819 (вайбер), 0984439259, e.tarabaka@gmail.com

Можу надати супровід у вирішенні Вашого питання.

0977532019 

Звертайтесь)

Реклама
Мой ответ