Украина
category

Ограничение продажи количества товара в одни руки

Вопрос № 905
Ограничение продажи количества товара в одни руки
1 Консультация
Бесплатно

Имеет ли право чп или компания ограничивать продажу определенного количества товара (акционного и не акционного) в одни руки если продажа ведется в официальном магазине? если товар не акционный и условие поставлено только устно, как поступать в таком случае?

Консультации Советников

Стаття 4. Права та обов'язки споживачів

1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:

1) захист своїх прав державою;

2) належну якість продукції та обслуговування;

3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця);

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів).

2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

У даному випадку, Ви маєте придбати будь - яку кількість товару , адже законодавством  встановлено лише одне  обмеження щодо кількості товару для одного покупця. 

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію ЗУ "Про захист прав споживачів"

У разі коли за одну ціну пропонується кілька товарів, робіт або послуг чи їх поєднання або якщо продавець (виконавець) надає споживачеві при реалізації однієї продукції право одержати іншу продукцію за зниженою ціною, до споживача доводиться інформація щодо:

1) змісту та вартості пропозиції та у разі пропонування товарів, робіт або послуг за одну ціну - ціни таких товарів, робіт або послуг, взятих окремо;

2) умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь-яких обмежень, включаючи обмеження щодо кількості. 

Якщо Вам відмовлять у реалізації Вашого права, то Ви маєте право звернутися до Центрального орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів або безпосередньо до суду.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ