Украина
category

За угодою сторін АБО зміна істотних умов праці

Вопрос № 916
За угодою сторін АБО зміна істотних умов праці
11 консультаций
50 грн.

На новому місці роботи пропрацював лише 3 місяці. За цей час жодного разу так і не отримав зарплатню. Директор каже, що скоро буде виплата, та стверджує, що весь цей час платив за мене податки (фактичного підтвердження цьому немає, як і тому що мене в принципі офіційно взяли в штат. Моя трудова у директора). У цьому місяці компанія з’їхала з офісу і тепер всі працюють з дому.

За якою статтею мені краще звільнятися? з огляду на те, що з минулого місця роботи я звільнився «за угодою сторін», та мабуть що з теперішнього роботодавця доведеться стягати заборгованість по зарплатні через суд.

Зміна істотних умов праці підійде, чи все ж краще за угодою сторін? Або?...

Консультации Советников

Ответ оплачен: 4 грн.

Вітаю! По перше, в КЗпП України, є така підстава припинення трудового договору як: відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці (п.6 ст.36 КЗпП України). 

Проте звільнення за цією статтею відбувається за ініциативою роботодавція, коли є обєктивні підстави для такого звільнення. Повинні існувати реальні зміни істотних умов праці, про це повинин бути наказ роботодавця, і повідомлення працівнику про таку зміну, після чого, у разі не згоди з новими умовами працівника звільняють за вказаною статтею. Гадаю це не ваш випадок! 

Тому звільняйтесь на підставі п.1 ст.36 КЗпП України (за угодою сторін) так, як в цьому випадку, ініциатива про звільнення за вказаною статтею може бути як з вашого боку, так і з боку роботодавця.

А вже після того як отримаєте наказ про звільнення і трудову, звернетися до суду з вимогою про стягнення ЗП.

Але, може бути таке, що вас взагалі не оформлювали. Можливо вам слід звернутися до податкової інспекції за місцем вашого проживання, із запитом про надання інформації про сплачені вами (в тому числі податковивми агентами) податки. З цієї інформації ви перевірити правдивість того що каже вам роботодавець. 

Ответ оплачен: 4 грн.

Можливі варіанти звільнення:

1. За власним бажанням, попередивши роботодавця за два місяці до звільнення;

2. За власним бажанням - у зв*язку з порушенням роботодавцем умов трудового договору (несвоєчасна виплата заробітної плати або її невиплата). Таке звільнення можливе здійснити негайно

3. За згодою сторін - можливо звільнитися негайно.

Жоден з варіантів не впливає на обсяг прав працівника ,у будь-якому разі він може стягнути невиплачену заробітну плату. Раджу не звільнятися взагалі, а звернутися до суду з позовом про виплату заробітної плати (поки буде розглядатися справа - заробітна плата буде набігати), та моральної шкоди, пов*язаної з її невиплатою. У позові просити суд витребувати від підриємства докази трудових стосунків: наказу про прийняття на роботу, письмового договору (якщо є), трудову книжку, розрахунок заробітної плати за весь період праці, можливі свідчення співробітників та ін.

Ответ оплачен: 4 грн.

Доброго дня!

1. Спершу з'ясуйте чи ви точно оформлені  (чи писали Ви Заяву про прийняття на роботу, чи розписували в Наказі).....

2. Після цього якщо бажаєте звільнитись - подавайте заяву. Зважаючи на Вашого керівника раджу подавайте через УП,  цінним листом з описом.

3. Якщо на підприємстві певні проблеми - раджу робити все ДУЖЕ оперативно для уникнення ситуації по невиплаті з/п.

Ответ оплачен: 4 грн.

Перед звільненням раджу отримати довідку з пенсійного фонду про надходження до них виплат на Ваше ім’я з підприємства де ви працюєте, а також отримайте на підприємстві довідку про нараховану, але невиплачену заробітну плату та копію наказу про прийняття на работу. Якщо ви офіційно не були оформленні Вам доведеться доводити в суді, що Ви виконували трудові обов'язки на цьому підприємстві.

Якщо звільнятись за домовленістю сторін Ви можете звільнитись без відпрацювання. Однак в цьому разі має бути саме домовленість сторін щоб і Ви і роботодавець були згодні з таким звільненням і зі строками такого звільнення.

Якщо на підставі зміни істотних умов, то як говорилось раніше це виконується за ініціативи власника. До того ж не зрозуміло чи офіційно проводилась зміна істотних умов, а саме що всі тепер працюють на дому?

Якщо звільнятись за власним бажанням ви маєте попередити про звільнення за два тижні. Однак є виключення, які викладені нижче. (ст. 38 Кодексу законів про працю України: Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник). 

Стаття за якою Ви буде звільненні ніяким чином не впливає на розгляд справи про стягнення невиплаченої заробітної плати. 

У будь-якому випадку всі Ваші звернення необхідно направляти поштою і краще з описом вкладення або здавати на підприємство в двух екземплярах на Вашому  мають написати: отримано посада/вхідний номер/дата/підпис.

Ответ оплачен: 4 грн.

І Во - первых, Вам надо понимать, официально ли вы оформлені  либо работаете так без соответствующего правового оформления. Для этого:

- Процедура оформления трудовых отношений в общем случае выглядит следующим образом: 1) работник предоставляет заявление о приеме на работу и другие необходимые документы (см. с. 32); 2) оформляется трудовой договор (если он составляется в письменной форме) или контракт (если это предусмотрено действующим законодательством); 3) издается приказ о приеме на работу; 4) работника ознакамливают с приказом о приеме на работу под роспись; 5) не позднее недельного срока с момента приема на работу вносится запись в трудовую книжку работника*; 6) ознакамливают работника с записью в трудовой книжке под роспись в личной карточке.

Т.е. вы подали документы для приема на работы администрации предприятия, но был ли издан приказ о приеме, ознакомлены ли вы были с ним, внесены ли соответствующие записи в трудовую книжку? если вы не были ознакомлены с приказом о приеме , то вполне возможно что остальная процедура и не была соблюдена.

- выщезазначенная процедура может и быть соблютена, но предприятие за вас могло не перечислять за вас страховые взносы и единый социальный взнос, т.е. тогда фактически вы работали "прото так, бесплатно" . платили ли за вас взносы или нет можно узнать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, адрес в Интернете: www.portal.pfu.gov.ua. или подать официальный запрос в пенсионный фонд. 

ІІ. В вашем случае фактически произошло изменените в организации производства и труда, а именно:в ч. 3 ст. 32 КЗоТ предполагается изменение условий трудового договора, которая происходит в связи с изменениями в организации производства и работы, т.е. о таких изменениях, которые вызваны объективными причинами на производстве и касаются не одного работника, а целого предприятия или по крайней мере структурного подраздела.

Т.е. Вы имеете про требовать уволить Вас пункт 1 статьи 40 КЗоТ — увольнение в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством или перепрофилированием предприятия и сокращения численности работников, а не по невыгодным для Вас ст. 38 КЗоТ (по собственному желанию) или п.1. ст. 36 КЗоТ (по соглашению сторон). В случае увольнения по пункт 1 статьи 40 КЗоТ работодатель, кроме зарплаты за последний месяц работы и неиспользованных отпускных, обязан выплатить еще и компенсацию в размере одного официального оклада.

ІІІ. Но на взыскание задолженности по зароботной плате номер статьи не влияет, Вы можете взыскивать в как принудительном, так и в добровольном полрядке свои забоботынные деньги даже пв процессе работы. 

Механизм взыскания есть добровольный , есть принудительный. 

ДОбровольный: 

- Это обращение в полицию с заявлением на работодателя о его привлечении к уголовной ответственности.

ст. 175 Уголовного кодекса Украины (УК), безосновательная невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности или гражданином – субъектом предпринимательской деятельности, наказывается штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

-Это обращение в инспекцию по вопросам труда и надзора за соблюдением законодательства о труде с жалобой на работодателя.

На основании Порядока проведения проверки состояния соблюдения законодательства о труде и общеобязательном государственном социальном стра­ховании, которая проводится должностными лицами Государственного департамента надзора за соблюде­нием законодательства о труде и его территориальных органов, утвержденный приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 21.03.03 г. № 72.

Принудительный:

- Путем подачи заявления в суд о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы.

Стаття 96. ЦПК Украины, судебный приказ может быть выдано, в случае если : заявлено требование о взыскании начисленной.ю но невыплаченной заработной платы. 

- Подача в суд искового заявления о взыскании среднего заработка за время задержки выплаты заработной платы при увольнении работника.

Ст. 116 КЗоТ, предусматривает, что при увольнении работника, выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения.

Если у Вас возникнут еще какие нибудь вопросы, необходимость в составлении заявлений,  пишите сюда или на почту.

Ответ оплачен: 4 грн.

Вітаю!

Для початку Вам необхідно вияснити, чи дійсно ви офіційно працевлаштовані, і якщо так, то з якого часу і яка заробітна плата. Для цього письмово попросіть роботодавця видати Вам довідку та копії документів про Вашу трудову діяльність. Ст. 49 Кодексу законів про працю та п. 2.7 Інструкції про порядок ведення трудових книжок зобов'язують роботодавця видати запитувані працівником документи. Також Ваше право на доступ до таких відомостей передбачено законом «Про захист персональних даних». Крім того, із запитом щодо доходів можете звернутися до Податкової інспекції. 

Якщо виявиться, що ви дійсно офіційно оформлені на даному підприємстві, зверніться до роботодавця із заявою про роз'яснення причин затримки виплати заробітної плати, в якій можете зазначити, що за ненадання інформації і не виплату ЗП передбачається адміністративна та кримінальна відповідальність. 

Якщо ж не вдасться врегулювати даний конфлікт мирним шляхом, доведеться звертатися до суду з позовом про стягнення заробітної плати. Сюди ж можна додати вимогу про проведення індексації, а також вимога про компенсацію моральної шкоди. Відповідачем тут має бути підприємство, а не керівник. З таким позовом Ви можете звертатися не залежно від того працюєте ще на цьому підприємстві чи вже звільнилися, підстава звільнення також на це не впливає. У подібних випадках суди практично завжди виносять рішення на користь працівників. Також можна звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності, зокрема кримінальної. 

Якщо ж виявиться, що Ви працювали неофіційно, слід звернутися до суду з вимогою про визнання факту перебування у трудових відносинах з роботодавцем. Кодексом законів про працю передбачено, що у разі не оформлення трудових відносин працівник має право вимагати виплату заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні. При цьому фактично виплачена роботодавцем заробітна плата не враховується (ст. 235). 

У разі виникнення питань звертайтеся, з радістю допоможу!

Ответ оплачен: 4 грн.

краще за власним бажанням, а як причину вже все перелічити

Ответ оплачен: 4 грн.

ну что за бред...

Если бы Вас уже трудоустроили официально, то в таком случае Вы, как минимум, были бы ознакомлены под роспись с приказом о принятии Вас на работу на конкретную должность! Если Ваш вопрос всё еще не решен-обращайтесь за полной консультацией на почту:

zakon_mv@ukr.net

Ответ оплачен: 4 грн.

Вітаю, стандартна процедура. Мені такж здається, що він вас не реєстрував навіть в податковій і нічого не платив. Чи підписували ви трудовий договір, чи наказ про призначення на посаду? Мій телефон 099 211 22 64

Експерт з питань трудового законодавства.

Ответ оплачен: 4 грн.

Якщо Ви будете обирати між звільненням за власним бажанням та за угодою сторін - то краще звільнитись за угодою сторін, адже виплата допомоги по безробіттю особам, звільненим з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин, у перші 90 календарних днів не здійснюється. Виплата допомоги таким особам починається з 91 календарного дня у розмірі 80 відсотків до визначеного законодавством розміру.

Реклама
Мой ответ