Украина
category

Призыв Офицеров Запаса

Вопрос № 927
Призыв Офицеров Запаса
11 консультаций
50 грн.

Здравствуйте!

Являюсь офицером запаса, закончил военную кафедру. В военном билете (временной справке) вклеено мобилизационное распоряжение.

Пару лет назад закончил обучение в универе (магистр) и сейчас собираюсь получить второе высшее образование за границей.

Документ о зачислении на магистратуру на дневное получил на руки (мокрая печать, подпись проректора и т.д.), который планируем перевести и заверить.

Учебный год в этом ВУЗе начинается в октябре 2017г.

В связи с призывом офицеров возник вопрос - могу ли я расчитывать на законную отсрочку от призыва?

Докажу ли я свой статус студента, предъявив заверенную копию документа о зачислении в случае необходимости?

Консультации Советников

так как Вы являетесь зачисленным студентом и получаете далее высшее образование, то призвать Вас на службу в данный момент не могут. 

Закон України про мобілізацію

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час

мобілізації 

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання;

Так будет просто и коротко. Без выдержек из всех Законов и нормативных Актов ;)

Доброго дня. На скільки мені відомо, то закінчення військової кафедри вже не є підставою для звільнення від проходження військової служби(нові зміни в законодавстві).

ст. 11 ЗУ " Про військовий обов'язок і військову службу"

5. Громадянам України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. У разі потреби вони за наказом Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу.

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

10. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

У Вашому випадку вирішальну роль зіграє те, що Ви вступили на денну форму навчання в ВНЗ, за цим пунктом,Ви можете розраховувати на законну відстрочку від призиву.

12.06.17 15:04
Тимур

А то, что это будет уже второе высшее образование, ничего не меняет? отсрочка также законна? 

12.06.17 15:12

ч. 10 ст 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Скоріш за все, у Вас не буде законної підстави

           Если на ваше имя выдан приказ о зачислении Вас в качестве студента в ВУЗ (!!!), вы имеете право на отстрочку от прохождения службы в связи с учебой на основании ст. 17 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе", в частности, п.8.9 данной статьи гласит " Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.".

        Таким образом, при предъявлени колии приказа о зачислении вас в качестве сутдента в данный ВУЗ (справки с указание даты и номера приказа о зачислении) вы имеете полное законное право на отсрочку от прохождения службы. При этом согласно п.10.5.Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, "Офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку."  т.е., до официального призыва, Вам следует предъявить в военкомат копию приказа о зачислении вас в ВУЗ и соответствующую справку из ВУЗа о зачислении и обучении.

         30 мая 2017 года министр обороны Украины подписал приказ о призыве офицеров запаса, окончивших военные кафедры высших учебных заведений страны, на срочную военную службу. Порядок призыва и прохождения военной службы лиц офицерского состава установлен приказом Министерства обороны «Об утверждении Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины». Так, по решению Минобороны в 2017 году могут быть призваны украинцы в возрасте до 43 лет, которые окончили военные кафедры (прошли полный курс военной подготовки офицеров запаса и сдали установленные экзамены), имеют высшее образование (степень не ниже бакалавра) и которым присвоено первичное воинское звание. 

Закон України про мобілізацію

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час

мобілізації

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання;

12.06.17 15:09
Тимур

А для офицеров запаса сейчас призыв или мобилизация?

12.06.17 15:11

мобилизация

Тимур, Вы не попадаете под призыв и мобилизацию в любом случае. Так как Вы являетесь студентом высшего учебного заведения. Вас могут ТОЛЬКО мобилизировать, как офицера запаса. Но опять таки, так как Вы находитесь на дневном обучении, Вы попадаете под вышеуказанною мной статью 

Вам нужно бояться не призыва, а мобилизации!!!! 

Повторну відсрочку Ви можете отримати, якщо вступаєте до ВНЗ за кордон, для продовження навчання, тобто хочете отримати магістра після бакалавра або в аспірантуру після магістра і т д

12.06.17 15:25
Тимур

да, я не был отчислен, я полностью закончил ВУЗ, теперь хочу получить новую специальность за границей

12.06.17 15:31

якщо це не продовження навчання , а нова спеціальність, то скоріш за все, що ні, відстрочки не буде

Відстрочка від призову на військову службу офіцерів надається особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Тому, у Вашому випадку, Вам краще звернутися до цього органу та отримати від них відповідь.

12.06.17 15:52
Тимур

Спасибо

Ответ оплачен: 50 грн.

Віта.

Звертатись до атестаційної комісії військомату не раджу, оскільки вийде так, що Вт сами так би мовити себе видасте (особливо якщо у Вас ще й "дефіцитна" військово-облікова спеціальність) - справа в тому, що облік у військоматах ведеться в паперовому вигляді, сотні справ і тд. і т.п., працівники військомату мають у ручному режимі відібрати деяку кількічть призовників, і не факт, що Ви опинетесь в даному списку. Тому раджу Вам чекати початку нового навчального року і дати Вашого від'їзду.

Щодо права на відстрочку, то на жаль для Вас, вона надається один раз на період навчання і Ви його вже використали. Так дійсно згідно ч. 9 ст. 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав. Але згідно з ч. 10 ст.17 цього ж Закону, відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання. Інша річ якби Ви їхали за кордон не отримувати нову спеціальність, а поступили б в аспірантуру.

Тому у випадку, якщо Вам надійде повістка, раджу Вам розглянути питання відстрочку за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Або зробіть так, щоб працівники військомату не змогли Вас знайти та офіційно повідомити під підпис.

дорогой клиент, возьми справку со спецотдела и отнеси человеку в военкомат. Попроси в спецотделе справку, в которой можно дату менять. 0992112264

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ