Украина
category

Документы и сертификаты СЭС для продукта

Вопрос № 945
Документы и сертификаты СЭС для продукта
8 консультаций
200 грн.

Здравствуйте! Сейчас занимаемся импортом фруктов, хотим продавать их нарезанными и упакованными в наиших магазинах, в холодильниках. Интересует, какие документы необходимы для этого, с точки зрения закона Украины. Есть карантинный сертификат на входящие фрукты, что нужно дополнительно? Лицензии/сертификаты/акты/заключения на товар в сборе/упаковку/транспорт/кухню/работников/холодильник/торговое помещение и прочее. Если можно с ссылками на законы. Спасибо

Консультации Советников

Ответ оплачен: 25 грн.

Доброго вечора!

У вирішенні Вашого питання Вам допоможуть такі НПА:

1. МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Н А К А З 14.09.2007 N 302

Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування

імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 

2. Приклад заявки МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки України 14.09.2007 N 302 ( z1100-07 )

ЗАЯВКА на одержання ліцензії на імпорт товарів

3.http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1101-07 тут буде приклад необхідної Вам Ліцензії.

Також, буде користо ознайомитися з ЗУ "Про застосування  спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"

Якщо знайду додаткову інформацію, обов'язково повідомлю.

18.06.17 17:41
Евгений
Евгений

Спасибо за ответ, но он касается импорта. А нас интересует реализация в Украине уже испортированного, но обработанного (помытого, очищенного и упакованого) товара. Документами на импорт занимаетс другая структура.

Ответ оплачен: 25 грн.

Вітаю.

Самий головний документ це сертифікат якості продукту з якого Ви будете нарізати, фасувати і продавати. 

Зверніть увагу на наступні п. Правил продажу продовольчих товарів (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0009-95/print1496380694271162)

9. Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і продаж продуктів харчування, повинні мати спеціальну освіту (підготовку), вони, підлягають обов'язковому медичному огляду. Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку. Працівники, які своєчасно не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.

10. Працівники господарюючого суб`єкта повинні бути забезпечені форменим одягом або іншим одягом, що відповідає санітарним вимогам.

Господарюючий суб'єкт повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал і санітарні книжки працівників, а також Книгу відгуків та пропозицій.

11. Усі продовольчі товари у господарюючого суб'єкта повинні бути з відповідними документами, наявність яких передбачена чинним законодавством (товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, прибутково-видаткові накладні, сертифікат відповідності державної системи сертифікації або копія зазначеного сертифіката, завірена господарюючим суб'єктом, що відпустив товар, який підлягає обов'язковій сертифікації, тощо).

13. Не допускаються до продажу фасовані вітчизняні та імпортні харчові продукти без маркування державною мовою України, яке повинно містити інформацію про:

загальну назву харчового продукту;

номінальну кількість харчового продукту в установлених одиницях виміру (маси, об'єму тощо);

склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі виготовлення інших продуктів харчування, харчових добавок, барвників, інших хімічних речовин або сполук;

енергетичну цінність (для харчових продуктів, що її мають);

дату виготовлення;

строк придатності до споживання чи дату закінчення строку придатності до споживання;

умови зберігання;

позначення нормативного документа для харчових продуктів вітчизняного виробництва;

найменування та адресу виробника й місце виготовлення;

умови використання (якщо такі передбачені);

відсоток сторонніх синтетичних (штучних) домішок;

застереження щодо вживання харчового продукту дітьми, якщо він не є дитячим харчуванням, а підстави для такого застереження є;

іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативними документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт.

Маркування нефасованих харчових продуктів повинно бути здійснене в порядку, встановленому нормативними документами для певних харчових продуктів, на гуртовій упаковці або транспортній тарі.

Усі нефасовані харчові продукти повинні бути забезпечені інформацією відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).

У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів не повинна наводитись інформація про їх лікувальні властивості без дозволу МОЗ.

Текст маркування спеціальних харчових продуктів повинен бути узгоджений з МОЗ.

У маркуванні харчових продуктів використовуються затверджені в установленому порядку специфічні символи, якими позначають лікувальні, дієтичні, лікувально-профілактичні, біологічно активні харчові продукти, дитяче харчування, харчування для спортсменів, а також екологічно чисті харчові продукти.

Маркування харчових продуктів штриховими кодами повинно відповідати встановленому порядку.

              

Крім того, зверніть увагу на наступні пункти Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0628-03/print1496380694271162)

4. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздрібного продажу продовольчих товарів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологічних, протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, належного зберігання матеріальних цінностей, створення умов для використання реєстраторів розрахункових операцій.

6. Торговельно-технологічне обладнання, що використовується під час роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забезпечувати збереження їх якості й товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації. Забороняється приймати, зберігати та продавати продовольчі товари, що швидко псуються, без використання холодильного обладнання.

10. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізуються.

11. Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб'єкта господарської діяльності повинні бути з документами, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами. Харчові продукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів і нормативних документів щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання.

Суб'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати харчові продукти, які підлягають обов'язковій сертифікації, за умови наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідні харчові продукти.

Ответ оплачен: 25 грн.

Евгений, добрый вечер. По Вашему вопросу могу предоставить Вам следующую информацию:

К реализации продовольственных товаров отечественное законодательство выдвигает целый ряд обязательных требований, основные из которых представлены в:

— Законе о продуктах;

— Правилах торговли продтоварами;

— Законе о защите прав потребителей;

— других нормативных документах о торговле отдельными видами продукции и многих других законодательных и нормативно-правовых актах.

Несоблюдение правил торговли или отсутствие документов грозит предпринимателям применением штрафных санкций после проверок представителями СЭС или Госпотребстандарта.

В соответствии с "ПРАВИЛАМИ роздрібної торгівлі продовольчими товарами" (это общие правила):

10. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізуються. { Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства економіки N 309 ( z1174-06 ) від 09.10.2006 } 

11. Усі харчові продукти і продовольча сировина в суб'єкта господарської діяльності повинні бути з документами, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами. Харчові продукти і продовольча сировина, які надходять у торговельну мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів і нормативних документів щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання. z1011-05 ) від

29.08.2005 )

Санитарно-эпидемиологический контроль говорит о том, что все продукты питания должны пройти санитарно-эпидемиологический контроль и получить заключение санитарно - эпидемиологической экспертизы.

Заключение санитарно – эпидемиологической экспертизы (СЭС) – это документ установленной формы, удостоверяющий соответствие (несоответствие) объекта государственной санитарно – эпидемиологической экспертизы медицинским требованиям безопасности для здоровья и жизни человека, утверждается соответствующим главным государственным санитарным врачом и я является обязательным для исполнения собственником объекта экспертизы. 

Сертификация.

Обязательной сертификации в Украине подлежат следующие товары:

- смеси на основе сухого молока, предназначенные для детского диетического питания;

- консервы плодовые и ягодные (фруктовые) для детского питания;

- консервы овощные, овоще-плодовые, овоще-мясные для детского питания;

- консервы мясные для детского питания;

- консервы рыбные для детского питания;

- рыба, другие водные живые ресурсы и пищевая продукция из них;

- вина, виноградные, плодовые, шампанские и игристы, другие напитки брожения крепостью от 8,5% об.;

- водки, водки особые, ликеро-водочные и другие алкогольные напитки;

- коньяки, коньячные напитки;

- табачные изделия;

- спирты. 

Т.е., Ваша продукция не подлежит обязательной сертификации при ввозе в страну.

Продукты питания, не подлежащих обязательной сертификации, Вы можете подвергнуть этой процедуре добровольно в целях повышения ее конкурентоспособности.

В зависимости от принадлежности продуктов к той или иной категории, назначаются методы контроля их качества:

Фитосанитарный контроль, которому подлежат любые предметы, могущие быть переносчиками опасных вредителей, семян вредоносных растений (семенной материал, растения, тара, контейнеры, транспортные средства и т. п.).

Фитосанитарный контроль (карантинный контроль)

Фитосанитарный контроль – это система мер, направленная на охрану территории Украины от проникновения из-за границы карантинные и других опасных вредителей, болезней растений и бурьянов (карантинные объекты), которые могут наносить значительные убытки народному хозяйству Украины.

Фитосанитарный контроль распространяется на все подкарантинные материалы и объекты, транспортные средства, которые поступают в Украину.

Подконтрольные материалы – материалы, которые входят в категорию подкарантиных материалов и объектов и подлежат карантинному досмотру без сопровождения фитосанитарными документами (тара, контейнеры, сельскохозяйственные орудия и т.р.)

Подкарантинные материалы – объекты и материалы, которые входят в категорию подкарантинных материалов и объектов, подлежат фитосанитарному контролю на государственной границы и сопровождаются фитосанитарными документами (растения, семена и т.п.)

Фитосанитарному контролю подлежат все подкарантинные материалы и объекты, которые пересекают государственную границу и границы особых карантинных зон.

Ввоз в Украины подкарантинных материалов осуществляется при наличии:

- фитосанитарного сертификата, который выдается государственными органами по карантину и защите растений страны-экспортера;

- карантинного разрешения на импорт, которое выдается Главной государственной инспекцией по карантину растений Украины.

Согласно пункту 11 Раздела I Правил торговли продтоварами на пищевые продукты и продовольственное сырье должны быть документы, наличие которых предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами:

1) документы, на основании которых осуществляется прием, отпуск и налоговый учет товаров: накладные, ТТН, акты закупки и т. д.

2) если пищевые продукты подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия, то в документах, согласно которым они поступили, должны присутствовать регистрационные номера сертификата соответствия и/или декларации соответствия.

Реквизиты сертификата или декларации соответствия должны быть в документах на товары (накладных и т. д.), которые включены в Перечень сертификации или Перечень декларирования;

В соответствии с пунктом 16 Правил торговли на рынке продавец на рынке должен иметь при себе копии документов, которые подтверждают качество и безопасность продукции и товаров; в случае реализации тропических плодов — копии документов, которые подтверждают их происхождение и прохождение фитосани-тарного контроля.

Этикетировка пищевых продуктов

Согласно статье 1 Закона о продуктах этикетка — любая бирка, надпись, ярлык, которая содержит рисунки или надписи, написанные, напечатанные, нанесенные с помощью трафарета, вытесненные или вдавленные и прикрепленные к единице упаковки (контейнера) с пищевыми продуктами.

Требования к этикетировке пищевых продуктов прописаны в статье 38 Закона о продуктах и по сути являются обязательной информацией о товаре, предусмотренной статьей 15 Закона о защите прав потребителей.

Итак, пищевые продукты анкетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной форме информацию о:

1) названии пищевого продукта;

2) названии и полном адресе и телефоне производителя, адресе мощностей (объекта) производства, а для импортированных пищевых продуктов — названии, полном адресе и телефоне импортера;

3) количестве нетто пищевого продукта в установленных единицах измерения (вес, объем или поштучно);

4) составе пищевого продукта в порядке преимущества составных частей, в том числе пищевых добавок и ароматизаторов, которые использовались в его производстве;

5) калорийности и питательной ценности с указанием на количество белка, углеводов и жиров в установленных единицах измерения на 100 граммов пищевого продукта;

6) конечной дате потребления «Вжити до» или дате производства и сроке годности;

7) номере партии производства;

8) условиях хранения и использования, если пищевой продукт требует определенных условий хранения и использования для обеспечения его безопасности и качества;

9) предостережении относительно потребления пищевого продукта определенными категориями населения (детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми, спортсменами и аллергиками), если такой продукт может негативно влиять на их здоровье при его потреблении;

10) наличии или отсутствии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО), что отражается на этикетке пищевого продукта надписью «с ГМО» или «без ГМО» соответственно.

Для некоторых категорий пищевых продуктов техническими регламентами справка 2 могут устанавливаться специфические обязательные требования к этикетировке, кроме тех, которые указаны выше.

Текст этикетировки пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок подлежит обязательному утверждению центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Если на этикетках пищевых продуктов нанесены символы, то они должны быть утверждены соответствующими международными и региональными организациями по вопросам стандартизации.

Запрещается обращение пищевых продуктов, этикетировка которых не соответствует Закону о продуктах и соответствующим техническим регламентам.

P.S: Так же обратите Ваше внимание на Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю

( http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0873-00 )

Перелік підкарантинних і підконтрольних матеріалів 

1. Підкарантинні матеріали:

1.1. Насіння та садивний матеріал сільськогосподарських, лісових, декоративних квіткових та дикорослих культур.

1.2. Рослини та їх частини (живці, цибулини, бульби, кореневища, щепи тощо).

1.3. Свіжі овочі, фрукти, картопля, плоди і баштанні.

1.4. Продовольче, фуражне, технічне зерно, солод, шрот, комбікорми, макуха.

1.5. Копра, тапіока, тютюн.

1.6. Волокно бабовни, льону та інших прядильно-волокнистих культур, вовна немита і нечесана, шкірсировина, що не пройшла хімічну обробку.

1.7. Лікарська рослинна сировина.

1.8. Рис, крупа різна, горіхи, арахіс, борошно та вироби з нього.

1.9. Кава-зерно, какао-боби, кондитерські вироби, чай, прянощі, спеції, лавровий лист, які можуть бути носіями шкідників, хвороб рослин і бур'янів.

1.10. Сушені овочі, фрукти, гриби.

1.11. Культури живих грибів, бактерій, вірусів, нематод, кліщів, які є збудниками і носіями хвороб рослин, а також комах, що завдають шкоди живим рослинам та продукції рослинного походження.

1.12. Колекції комах, збудників хвороб рослин, гербарії та колекції насіння.

1.13. Рослинні вкладення у багаж пасажирів.

1.14. Деревина та хімічно необроблені вироби з неї, пиломатеріали.

1.15. Тара і контейнери, що надходять з країн розповсюдження комах роду Трогодерма (Trogoderma).

1.16. Моноліти та зразки грунтів.

1.17. Фураж (сіно, комбікорм, підстилка тощо), що використовується при ввезенні худоби з-за кордону.

1.18. Зріз живих квітів.

2. Підконтрольні матеріали:

2.1. Тара, контейнери, промислові товари, вироби зі шкіри, вовни, деревини, гофрокартону, пакувальний матеріал, вироби з рослинних матеріалів, які можуть бути носіями карантинних і небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів, продукти рослинного походження, які пройшли технічну переробку (в оригінальній упаковці), а також цукор і багаж.

2.2. Сільськогосподарське знаряддя. 

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы,

то можете задать их по номеру 0999500811.

Надеюсь, что помогла Вам разобраться с Вашим вопросом более

подробно и понятно.

Ответ оплачен: 25 грн.

если хотите более точной информации, то напишите список товаров, которые собираетесь ввозить и продавать, от куда они, в чем и т.д 

Ответ оплачен: 25 грн.

Здравствуйте!

Согласен с комментариями коллег по Закону Украины«О защите прав потребителей» (но там абстрактные нормы) и по Правилам продажи продовольственных товаров (более конкретные нормы).

Но из собственного опыта хотел бы основной упор сделать на положениях Закона «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству продовольственных продуктов». 

Мы импортировали фрукты из Турции: сливы, дыни и арбузы (получали на них карантинный сертификат). Дыни и арбузы разрезали и вакумировали для продажи в маркетах на территории Украины.

Буду отвечать по обозначенным Вами ориентирам:

1. Лицензии/Сертификаты

Лицензированию такая деятельность не подлежит. В соответствии со ст. 32 даного Закона сертификация продуктов питания, в т.ч. фруктов, не обязательна, т.е. Вам не нужно получать сертификат соответствия и/или декларацию соответствия

2.Акты

Некоторые акты на данный вид продукции должны составляться в процессе траспортировки, хранения и фасовки фруктов, но об этом позже, а также акты закупки

3.Заключения на товар в сборе

Могут быть от СЕС если вы добровольно обратитесь к ним или они нагрянут к Вам с проверкой расфасованной продукции.

4.Упаковка

Фрукты должны упаковываться в материалы, которые легко дезинфицируются и которые не могут быть источником загрязнения.Должен постоянно поддерживаться температурный режим, который препятствовал бы размножению микроорганизмов и формирования токсинов. Продукты должны быть промаркированы на укр. языке и содержать информацию, которая позволит потребителю (в соблюдение Закона Украины «О защите прав потребителей») осуществить выбор фруктов в соответствии со своими потребностями, учитывая определенные риски для здоровья (если фрукты содержат ГМО более чем 0,9 % то маркировка должна содержать отметку «с ГМО», если фрукты не содержат ГМО можна вешать наклейку «без ГМО», но это как раз и должно быть подтверждено заключением СЕС).

5.Транспорт

Транспортные средства, в которых перевозятся фрукты, должны быть чистыми и содержаться в состоянии, которое обеспечивало б защиту продуктов от загрязнения (или минимизировало возможность загрязнения) и в то же время позволяло б осуществлять чистку и дезинфекцию транспортных средств перед каждой новой загрузкой продуктов.

6.Кухня

Инвентар для нарезки, расфасовки на кухне должен отвечать таким требованиям: - должен быть чистым и продезинфицированным; - изготовлен из материалов и содержаться в таком состоянии, которое позволяло б их чистить и дезинфицировать согласно утвержденных графиков. Оборудование на кухне должно быть калиброванным в соответствии с законодательством. Отходы должны удаляться из помещений где нарезаются и фасуются продукты, в закрытых контейнерах обработанных и продезинфицированных. Само помещение кухни должно соответствовать следующим требованиям: - стены и пол должны быть изготовлены из влагонепроникающих, нетоксичных и приспособленных для мыться и дезинфекции материалов; - потолок (если нет внутренняя поверхность крыши) должен быть гладким и сооружен таким образом, чтоб избегать накопление мусора, отпадения части потолка или крепления, образования плесени и чрезмерного конденсата; - конструкция окон и иных отверстий не должна способствовать образованию мусора и быть оборудованы сетками от насекомых, которые можно легко чистить. Во время нарезки и расфасовки окна должны закрываться; - двери должны быть из гладких и влагонепроникающих материалов, легко чистится и дезинфицироваться; - все рабочие поверхности на кухне, которые будут контактировать продукты должны изготавливаться из гладких, нержавеющих, нетоксичных материалов, которые легко чистятся и моются; - в помещениях должна быть постоянно холодная и гарячая вода, а также система вентиляции.

7.Работники

Работники не должны иметь противопоказаний при обращении с продовольственными продуктами (иметь медицинские книжки и проходить обследования и инструктажи) и пройти обучение по вопросам гигиены персонала (получив по завершения соответствующие сертификаты или иные подтверждающие документы). Обучения относительно гигиенических требований к обороту и переработке фруктов должны проводиться регулярно по графику, установленному работодателем.

8.Холодильник

Фрукты должны храниться в условиях, которые обеспечивают их сохранность и не приводят к загрязнению.Должны быть оборудованы помещения для отдельного хранения нарезанных фруктов от ненарезанных, в том числе в них должны быть установлены морозильные камеры достаточного размера. Разморозка фруктов должна осуществляться таким образом, чтобы минимизировать риск размножения патогенных микроорганизмов или формирования токсинов; жидкость, появляющаяся вследствие разморозки, которая может создавать риск здоровью потребителя, должна сливаться безопасным образом.

9.Торговое помещение

Помещение должно быть спланировано и сконструировано таким образом, чтобы в нем обеспечивалось сохранность фруктов (температурные и гигиенические условия), оборудовано системой вентиляции. Помещение должно периодически убираться и дезинфицироваться согласно утвержденных графиков.

10.Обработка продуктов

Если фрукты будут продаваться в герметических упаковках (контейнерах) необходимо будет соблюдать требования закона к термической обработке, обеспечивая регулярные проверки основных параметров (температура, давление, целостность упаковки, микробиологические показатели) с составлением соответствующих актов.

Удачи в Вашем предприятии!!!

Ответ оплачен: 25 грн.

Вітаю!

Першим кроком для провадження торговельної діяльності є державна реєстрація суб'єкта господарювання. Далі необхідно забезпечити стан торговельних приміщень на рівні, що відповідає санітарно-гігієнічним, технологічним та протипожежним нормам. Пункт продажу повинен бути забезпечений відповідним інвентарем та обладнанням, а у разі здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко псуються, - холодильним устаткуванням. Також необхідно мати санітарні правила та санітарний журнал, медичні книжки працівників, асортиментний перелік продукції, а також Книгу відгуків і пропозицій. Транспортні засоби для перевезення плодоовочевої продукції повинні мати санітарний паспорт. Для здійснення торгівлі продуктовими товарами ліцензія не потрібна. 

Що ж стосується документів на товар, зокрема фрукти та овочі, то відповідно до пп. 26-28 Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.97 N 344, плодоовочева продукція повинна бути з відповідними супровідними документами:

_ товарно-транспортними накладними, прибутково-видатковими накладними, приймальними актами та ін.; 

_ документами, що засвідчують належну якість товарів, викладеними мовою країни-експортера і українською мовою та завіреними печаткою постачальника цих товарів, - для імпортних товарів;

_ документами, згідно з якими надійшли товари, що підлягають обов'язковій сертифікації, з позначенням реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар;

_ копіями висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на імпортні товари, завіреними печаткою підприємства, що отримав оригінал висновку. 

Приймання імпортної плодоовочевої продукції дозволяється тільки при наявності:

_ карантинного дозволу на імпорт (транзит); 

_ фітосанітарного сертифіката країни-експортера. 

Також варто знати, що у разі, якщо висновок експертизи видано виробнику продукції, її постачальник не зобов’язаний замовляти повторну експертизу цієї продукції, він несе відповідальність за дотримання вимог висновку. 

Якщо ж вести мову про продаж продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за межами торговельного приміщення, то тут необхідний ще і дозвіл на розміщення пересувних малих архітектурних форм у спеціально відведених місцях, який видається органом місцевого самоврядування. 

Детальніше з вимогами до провадження зазначеної Вами діяльності Ви можете ознайомитися тут: 

_ Закон України "Про захист прав споживачів"http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12_

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12_

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%...

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%...

Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-%D0%B...

Правила роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.97 N 344 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0353-97_

Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджені наказом МЗЕЗторгу від 08.07.96 N 369 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0372-96/print...

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затверджений наказом МОЗ України від 09.10.2000 № 247 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0004-01/print...

та інші нормативно-правові акти. 

Успішного Вам підприємництва!

Ответ оплачен: 25 грн.

Основными нормативно-правовыми актами, которые содержат обязательные требования относительно торговли продовольственными товарами являются:

Закон Украины"Про основные принципы та требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" от 23.12.1997 № 771/97-ВР в редакции 04.06.2017г.

Правила розничной торговли продовольственными товарами, утвержденные приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 11.07.2003 г. № 185.

Закон о защите прав потребителей — Закон Украины «О защите прав потребителей» от 12.05.91 г. № 1023-XII.

Иные нормативные документы о торговле :

Правила торговли на рынках, утвержденные приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, МВД, ГНАУ, Госстандарта от 26.02.2002 г. № 57/188/84/105.

Правила розничной торговли продовольственными товарами, утвержденные приказом Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины от 11.07.2003 г. № 185.

Правила работы мелкорозничной торговой сети, утвержденные приказом Министерства внешних экономических связей и торговли Украины от 08.07.96 г. № 369.

Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации, утвержденный приказом Государственного Комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 01.02.2005 г. № 28.

Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утвержденный приказом Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 29.01.2007 г. № 6.

Основные документы необходимые для торговли продовольственными товарами, со ссылкой на соответствующие нормы действующего законодательства:

В соответствии с пунктом 11 Раздела I Правил торговли продовольственными товарами на пищевые продукты и продовольственное сырье должны быть документы, наличие которых предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами: 1) документы, на основании которых осуществляется прием, отпуск и налоговый учет товаров: соответствующие накладные, товарно-транспортные накладные, акты закупки;

2) если пищевые продукты подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия, то в документах, согласно которым они поступили, должны присутствовать регистрационные номера сертификата соответствия и/или декларации соответствия. Реквизиты сертификата или декларации соответствия должны быть в документах на товары (накладных и т. д.), которые включены в Перечень сертификации или Перечень декларирования;

3) В соответствии с пунктом 16 Правил торговли на рынке продавец на рынке должен иметь при себе копии документов, которые подтверждают качество и безопасность продукции и товаров; в случае реализации тропических плодов — копии документов, которые подтверждают их происхождение и прохождение фитосанитарного контроля; заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке в случае продажи продуктов животного и растительного происхождения.

4) В соответствии с п. 13 Правил розничной торговли продовольственными товарами:не допускаются к продаже фасованные отечественные и импортные пищевые продукты, этикетировка которых не соответствует Законам Украины"Про основные принципы та требования к безопасности и качеству пищевых продуктов" от 23.12.1997 № 771/97-ВР и «О защите прав потребителей» и соответствующим нормативным документам и/или техническим регламентам на продукцию. Этикетировка не фасованных пищевых продуктов осуществляется государственным языком Украины в порядке, установленном нормативными документами и /или техническими регламентами для соответствующих пищевых продуктов.

Также следует обратить внимание на существующие требования к:

к организации торговли: В торговой точке должны соблюдаться санитарно-гигиенические, технологические, противопожарные нормы и правила по приему, хранению и реализации пищевых продуктов и продовольственного сырья, их надлежащему хранению. Также предприниматели должны учитывать правила реализации отдельных групп товаров, перечисленные в пунктах 1 — 7 раздела II Правил розничной торговли продовольственными товарами( Особенности продажи отдельных групп товаров)

к оборудованию:Торгово-технологическое оборудование, которое используется при розничной продаже продовольственных товаров, должно обеспечивать сохранность их качества и товарного вида в течение всего срока их реализации. Запрещается принимать, хранить и продавать скоропортящиеся продовольственные товары без использования холодильного оборудования. Средства измерительной техники, которые используются при продаже товаров, должны быть в исправном состоянии, иметь поверочное клеймо территориального органа Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики и проходить периодическую поверку в установленном порядке ( Пункты 6, 7 Раздела I Правил розничной торговли продовольственными товарами)

к работникам: Работники предпринимателя, которые занимаются транспортировкой, хранением и продажей продуктов питания, должны иметь специальное образование (подготовку); они подлежат обязательному медицинскому осмотру. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца.(Пункт 9 Раздела I Правил розничной торговли продовольственными товарами)

к наличию документов в торговой точке:Предприниматель должен иметь санитарные правила, зарегистрированный санитарный журнал, личные медицинские книжки работников, ассортиментный перечень реализуемых товаров (Пункт 10 Раздела I Правил розничной торговли продовольственными товарами)

к срокам реализации:Реализация пищевых продуктов на предприятиях розничной торговли разрешается только в течение сроков их годности к употреблению, определенных нормативными документами для некоторых видов продуктов( П. 14 Правил розничной торговли продовольственными товарами)

Правила мелкорозничной торговли согласно Правил работы мелкорозничной торговой сети № 369:

1) пункты 4,6: Требования к продуктам при мелкорозничной реализации:Через мелкорозничную торговую сеть можно реализовывать продовольственные и непродовольственные товары только несложного ассортимента. В одном мелкорозничном торговом пункте можно торговать при условии, что продовольственные товары фасуемые, имеют герметическую (неповрежденную) упаковку и при этом соблюдается принцип товарного соседства

2) пункт 8: Запреты для торговли в мелкорозничной сети: Содержит перечень запрещенныхт к продаже товаров .

В мелкорозничной торговой сети запрещается продажа: 1) продовольственных товаров, если для их продажи отсутствуют условия для соблюдения санитарных норм и правил, а также для соблюдения температурных режимов, условий хранения и продажи этих товаров; 2) нефасованных и неупакованных продовольственных товаров с разносок, лотков, столиков, корзин и неспециализированного транспорта, кроме картофеля, овощей, фруктов, плодов, ягод, бахчевых культур в период сезонной продажи, а также мороженого, цветов; 3) алкогольных напитков (кроме автомагазинов системы потребительской кооперации, которые осуществляют выездную торговлю в сельской местности, при наличии марок акцизного сбора); 4) табачных изделий через средства передвижных сетей за исключением автомагазинов, автокафе, авторозвозок, лавок-автоприцепов системы потребительской кооперации, которые осуществляют продажу в сельской местности; 5)табачных изделий через стационарные пункты, если состояние помещений не соответствует требованиям нормативных документов относительно их хранения; 6)табачных изделий без марок акцизного сбора; 7) алкогольных напитков и табачных изделий работниками, которым не исполнилось 18 лет; 8)технически сложных и крупногабаритных товаров; 9)тканей, обуви ( кроме рабочей одежды и головных уборов для летнего сезона) и изделий верхнего трикотажа, которые требуют примерки; 10)драгоценных металлов, дорогостоящих камней, топливно-маслянных материалов (кроме тех, которые реализуются через авторазвозки систем потребительской кооперации);11) объектов санитарных мероприятий, требования к обращению которых запрещены законодательными актами; товаров, свободная реализация которых запрещена, а также тех, которые не имеют соответствующей маркировки, надлежащего товарного вида, на которых не указан срок годности или указан с нарушением требований нормативных документов, срок пригодности которых истек, а также тех, которые поступили без документов, предусмотренных законодательством, в частности которые удостоверяют их качество и безопасность.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ