Украина
category

Особенности работы cashback сервиса ?

Вопрос № 967
Особенности работы cashback сервиса ?
1 Консультация
Бесплатно

Здравствуйте, как определяется cashback сервис в правовом и налоговом поле ? Нужна ли на данного рода деятельность лицензия и как отчитываться перед налоговой если вся деятельность только в сети Интернет ?Какие налоги платить?  Можно ли позиционировать данный сервис как долгосрочная рекламная кампания ? Кратко о подобного рода сервисах : продавцы/торговые площадки отдают % от проданного товара/услуги через сервис , а сервис этот процент делит между собой и конечным покупателем. 

Консультации Советников

Застосування кешбек- сервісу як правило передбачає необхідність побудови агентських правовідносин та може реалізуватися у наступних формах:

1.  Компанія-оператор утворює певну торгівельну платформу або торгівельну мережу, у якій представлені суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність та діяльність із надання послуг споживачам.

2.  Споживачі здійснюють замовлення товарів та послуг через утворену компанією-оператором платформу (мережу). Вартість товарів і послуг, що представлені через платформу (мережу) Компанії-оператора не відрізняється від ідентичних цін, що пропонуються представленими суб’єктами господарювання у власних точках продажу.3. При придбанні споживачем товару через платформу (мережу) Компанії-оператора, на банківський рахунок споживача зараховуються фактичні грошові кошти, як частина повернення вартості товару/послуги, або еквівалент коштів у формі балів (бонусів), які зараховуються на віртуальний рахунок споживача у такій платформі (мережі), та можуть бути використані для зменшення вартості при наступних покупках. При цьому, Компанія-оператор укладає агентський договір із кожним суб’єктом господарювання, що входить до складу торгівельної платформи (мережі). За агентським договором, компанія-оператор (комерційний агент) надає послуги фактичному суб’єкту господарювання (принципалу) у залученні споживачів та посередництві в укладенні договорів. В рахунок таких послуг, компанія-оператор отримує агентську винагороду, частина з якої надається споживачу задля заохочення купівельної спроможності у її торгівельній мережі (платформі) через грошові кошти, або зараховує бали (бонуси), що еквівалентні коштам.

Щодо податкового законодавства:

Виплата або зарахування на користь споживача грошових коштів розглядається як дохід фізичної особи. 

Так, згідно п. 14.1.56. ПК України, доходи – загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Дохід у формі грошових коштів, що зараховуються на рахунок фізичної особи підлягає оподаткування податком на доходи фізичних осіб (п. 164.2.20 ПК України) в порядку розділу ІV ПК України.

Суб’єкт господарювання, який зараховує грошові кошти на рахунок споживача є податковим агентом і зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу, використовуючи ставку податку в 15% до виплат, що не перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня податкового року; до суми перевищення застосовується ставка в 17% (ст. 167 ПК України).

У випадку нарахування на користь споживача не грошових коштів, а еквіваленту у формі балів (одиниць), які надають право на знижку для товарів (послуг), що будуть придбаватись в наступному у торгівельній мережі (платформі), обсяги таких зарахувань не слід розглядати як дохід фізичної особи, що підлягає оподаткуванню. 

Такі нарахування не є додатковим благом, а є правом на знижку ціни товарів у відповідній торгівельній платформі (мережі). Згідно п. 14.1.47 ст. 14 ПК України додаткові блага – це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу ІV ПК України).

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку (п. 164.2.17 ст. 164 ПК України).

Таким чином, сума знижки включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо дана знижка носить індивідуальний (персональний) характер.

Оскільки одержувачами знижки у формі балів (одиниць), що надходять на віртуальні рахунки споживачів, є не визначене коло осіб (будь-який споживач має можливість долучитись до мережі), то сума таких балів (бонусів) не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу споживача.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ