Украина
category

чи здобуття другої вищої освіти дає можливість на відстрочку строкової військової служби?

Вопрос № 968
чи здобуття другої вищої освіти дає можливість на відстрочку строкової військової служби?
1 Консультация
Бесплатно

 чи здобуття другої вищої освіти дає можливість на відстрочку строкової військової служби?

Консультации Советников

ЗАКОН УКРАЇНИ Про військовий обов'язок і військову службу

Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

10. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Таким чином, отримання другої вищої освіти не дає підстави для відстрочки від призову, оскільки після отримання першої освіти і закінчення вузу, при відсутності інших підстав для відстрочки визначених законом, призовник бути викликаний до відповідного військкомату.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ