Украина
category

Разрешение органа опеки

Вопрос № 981
Разрешение органа опеки
9 консультаций
200 грн.

Добрый день,нужна ваша помощь вот по какому вопросу, мы с мужем хотим приобрести квартиру в ЖСК,также хотим что бы в кооперативном договоре была вписана наша дочь ей 13 лет,чтоб бы в дальнейшем оформить право собственности сразу на троих. Подскажите пожалуйста:

1.может ли дочь быть членом кооператива?

2.нужно ли брать разрешение органов опеки на оформление данного договора (он не подлежит обязательному нотариальному заверению), но там есть формулировка "пайовики забов`язані сплатити пайовий внесок",если я буду подписывать договор как Пайщик в интересах и от имени дочери ?

3. нужно ли разрешение отца (и нужно ли его заверять нотариально) если он так же будет подписывать данный договор?

Консультации Советников

Вітаю.

Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про кооперацію» членами кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом кооперативу, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу. Членом кооперативу може бути фізична особа, яка досягла 16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності. Кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати  кожному з них посвідчення про членство. 

Тобто Ваша донька на сьогодні не може бути членом кооперації.

Відповідно до ч 2. Ст.. 177 Сімейного Кодексу України Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;видавати письмові зобов'язання від імені дитини;відмовлятися від майнових прав дитини.

Ваш договір не потребує нотаріального посвідчення, однак я так розумію, що в подальшому на підставі цього договору та доказів сплати членських внесків ви станете власниками квартири і Ви хочете щоб донька також стала власником однак вона не може на сьогодні бути членом кооперації тим паче придбання у власність майна дитиною має бути за згоди органу опіки та піклування, а тому раджу як мінімум звернутись до місцевого органу опіки та піклування спочатку за роз'ясненням.

На вчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків.

Кратко:

1. Нет, Ваша дочь не может быть членом ЖСК, ей нет 18 лет.

Согласно правилам п. 31 Примерного устава ЖСК, член кооператива имеет право с согласия общего собрания членов кооператива передать свой пай кому-либо из постоянно проживающих с ним членов семьи, достигших восемнадцатилетнего возраста или поженились или устроились на работу, в предусмотренных законом случаях до достижения указанного возраста. Пай, который является совместной собственностью супругов, может быть передан только при наличии согласия другого супруга. Споры, возникающие в связи с передачей пая, разрешаются в судебном порядке.

Член ЖСК, который полностью внес паевой взнос за квартиру, приобретает право частной собственности на такое жилое помещение, он вправе распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе завещать любому лицу.

Согласно правилам абз. 3 п. 55 Примерного устава ЖСК наследники, которые не имеют права на вступление в кооператив или отказались от этого права, наследуют пая умершего члена кооператива в установленном законом порядке.

Наследовать пай несовершеннолетние могут и распоряжаются им  (паем) после достижения 18 лет.

Советую обязательно ознакомиться с уставом ЖСК. 

стоить добавить по поводу членства: устав кооператива следует прочитать, и возможно другой формат членства(к примеру ассоциированое )

По поводу разрешения органов опеки- вы законный представитель и муж ваш, соответственно никаких разрешений не нужно.

Добрий день!Відповідно до Закону України "Про кооперацію",а саме:

Стаття 21. Паї членів кооперативу Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї,в тому числі резервного і спеціального фондів,є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу. У разі виходу або виключення з кооперативу фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою,грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу,а земельної ділянки - у натурі. Строк та інші умови одержання членом кооперативу своєї загальної частки встановлюються статутом кооперативу,при цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років,а відлік його розпочинається з 1 січня року,що настає з моменту виходу або виключення з кооперативу. Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується.

Стаття 141. Надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири Особі,прийнятій до членів житлово-будівельного кооперативу,за рішенням загальних зборів членів кооперативу,затвердженим виконавчим комітетом районної,міської,районної в місті Ради народних депутатів,надається окрема квартира,що складається з однієї чи кількох кімнат,відповідно до кількості членів сім'ї,суми її пайового внеску і граничного розміру жилої площі,передбачуваного Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу. Заселення квартир у будинку житлово-будівельного кооперативу провадиться за ордерами,що видаються виконавчим комітетом районної,міської,районної в місті Ради народних депутатів. Відмову у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку.Стаття 145. Користування жилим приміщенням членами сім'ї члена житлово-будівельного кооперативу 

Члени сім'ї,які проживають разом з членом житлово-будівельного кооперативу,мають рівне з ним право користування жилим приміщенням. Такого ж права набувають особи,які вселилися в жиле приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу як члени сім'ї,якщо при їх вселенні не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням. Члени сім'ї члена кооперативу,крім дружини,що має право на частину паєнагромадження,не вправі вимагати поділу приміщення,його обміну і здачі в найом,а також вселення інших осіб,за винятком неповнолітніх дітей.Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ по спорах між громадянами та житлово - будівельними кооперативами" № 11 від "11" жовтня 1991 р.,а саме:

п. 9 Право користування житловими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів ґрунтується на членство громадянина в кооперативі,а в разі повної виплати пайового внеску - на праві власності на квартиру. Згідно з п. 2 ст. 7 Закону СРСР "Про власність в СРСР" власник кооперативної квартири може розпоряджатися нею на свій розсуд - продати,подарувати,заповісти,здати в найм,обміняти і здійснювати інші угоди,що не суперечать закону. Таке право виникає і у випадках,якщо квартира отримана у спадок,а також у результаті укладення договорів дарування або купівлі - продажу. Згоди кооперативу на продаж власником належної йому квартири і укладення інших угод не потрібно. п. 12. Член кооперативу,повністю виплатив пайовий внесок за квартиру,має право залишитися в кооперативі чи вийти з нього. Громадянин,який придбав квартиру за договором з власником або отримав її у спадщину,має право вступити в члени кооперативу. Відмова йому в цьому може бути оскаржена до суду.

п. 13. Право власності на куплену квартиру у будинку кооперативу виникає в покупця з моменту укладення нотаріально посвідченого договору,а у випадках,коли законодавством республіки передбачена реєстрація цього договору,- з моменту реєстрації.пропоную варіант щодо досягнення поставленої мети,а саме:

1. Вступити до членів кооперативу на підставі ст. 145 ЖК.

2. Здійснити заселення квартири у будинку житлово-будівельного кооперативу за ордером,що видається виконавчим комітетом районної,міської,районної в місті Ради народних депутатів на підставі ст. 141 ЖК.

3. Подати до органів приватизації відповідні документи для визнання права власності на підставі отриманого ордеру на квартиру. 

Слід зазначити, що для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування. Посадові особи органів опіки та піклування несуть персональну відповідальність за захист прав і охоронюваних законом інтересів дітей при наданні згоди на вчинення правочинів щодо належного дітям нерухомого майна (стаття 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»).

Тобто Ваша дитина має право на користування нерухомим майном,а з досягненням відповідного віку (16 років)  може стати членом кооперативу.

Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону, укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, зобов'язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов'язання.

Згідно вимог статті 177 Сімейного кодексу України, батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:

укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

видавати письмові зобов'язання від імені дитини;

відмовлятися від майнових прав дитини.

Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною зазначених правочинів лише з дозволу органу опіки та піклування.

При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з батьків.

Ответ оплачен: 100 грн.

Здоров'я! До всього вищенаведеного можна добавити хіба, що: до повноліття дитини саме ви (батьки) є законними представниками які діють від її (дитини) імені та виключно в її інтересах. Це перше. Друге, ви звісно можете (і це не буде зайвим) проконсультуватись в органі опіки та піклування), але  їх дозвіл був би обов'язковим в разі продажу (обміну) вами житла в якому була б зареєстрована ваша донька. В разі, якщо ви дієте в питанні покращення її майнового стану їх дозвіл потрібен постільки-поскільки та носить дорадчий характер. 

Раджу вам при підписанні договору з ЖБК якщо є пункт "особливі умови", "доповнення" і т.ін. вписати, що ви хотіли би при досягненні дочкою повноліття виділити її частку та оформити на неї приватизаційний сертифікат. Якщо такого пункту в договорі ЖБК не передбачено треба, на окремому аркуші паперу викласти ваші побажання і підшити до договору в якості доповнення. 

Хоча, мені особисто не зрозуміло навіщо вам це потрібно? Донька і так є вашим спадкоємцем і має такі само права на користування майном як і ви. Більше того, до її повноліття без згоди органу опіки та піклування (в разі якщо донька буде зареєстрована в цій квартирі) ви не зможете зробити з квартирою аж нічого! А ні продати, а ні обміняти (якщо тільки обмін буде вельми вигідним для вас і вашої доньки в першу чергу), а ні перебудувати.

І ще на останок, раджу вам все таки зареєструвати договір нотаріально. А то ситуація досить дивна, гроші не малі а підписується фактично папірець...???Загалом всі договори, що стосуються нерухомості (і навіть позики після певної суми) повинні завірятися нотаріально. В противному випадку вони не матимуть законної сили.

Похожие вопросы

Реклама
Мой ответ